Page 26 - dauerbrenner_2022_de.indd
P. 26

          TORX SÄTZE VIGOR
VIELZAHN STECKSCHLÜSSEL VIGOR RIBE STECKSCHLÜSSEL VIGOR
 STECKSCHLÜSSEL-SATZ VIGOR
3
NR
.
N Länge:55mmT20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70
LPREIS
DTP inkl
.
DTP exkl
.
         V1917
32-teilig - TORX
174.60
134.63
125.00
                   N Länge:100mmT20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70
           N Länge:140mmT40/T45/T50/T55/T60/T70
           N Länge:200mmT40/T45/T50/T55/T60/T70
           V1917
 STECKSCHLÜSSEL-SATZ VIGOR
3
NR
.
LPREIS
DTP inkl
.
DTP exkl
.
         V1918
26-teilig - VIELZAHN
174.60
134.63
125.00
         P Länge:55mmM5/M6/M8/M9/M10/M12/M14/M16
           P Länge:100mmM5/M6/M8/M9/M10/M12/M14
           P Länge:140mmM5/M6/M8/M9/M10/M12/M14
           P Länge:200mmM8/M10/M12/M14
            V1918
V1919
 STECKSCHLÜSSEL-SATZ VIGOR
3
NR
.
LPREIS
DTP inkl
.
DTP exkl
.
         V1919
30-teilig - Inbus
174.60
134.63
125.00
          b Länge:55mm5/6/7/8/10/12/14/17/19
           b Länge:100mm5/6/7/8/10/11/12/13
           b Länge:140mm5/6/7/8/10/12/14
           b Länge:200mm5/6/7/8/10/12
            STECKSCHLÜSSEL-SATZ VIGOR
3
NR
.
R Länge:55mmM5/M6/M7/M8/M9/M10/M12/M13/M14
LPREIS
192.20
DTP inkl
.
DTP exkl
.
         V2201
32-teilig - RIBE
145.40
135.00
                     R Länge:100mmM5/M6/M7/M8/M9/M10/M12/M13/M14
           R Länge:140mmM8/M9/M10/M10,3/M12/M13/M14
           R Länge:200mmM8/M9/M10/M10,3/M12/M13/M14
           V2201
V2496
 STECKSCHLÜSSEL-SATZ VIGOR
3
NR
.
LPREIS
DTP inkl
.
DTP exkl
.
         V2496
36-teilig
194.30
145.40
135.00
          N Länge:55mmT20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70
           P Länge:55mmM5/M6/M8/M9/M10/M12/M14/M16
           b Länge:55mm5/6/7/8/10/12/14/17/19
           R Länge:55mmM5/M6/M7/M8/M9/M10/M12/M13/M14
            STECKSCHLÜSSEL-SATZ VIGOR
3
NR
.
LPREIS
DTP inkl
.
DTP exkl
.
         V5550S
13-teilig - Schlagnüsse kurz
88.20
70.01
65.00
          c Länge:42mm10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24
            STECKSCHLÜSSEL-SATZ VIGOR
3
NR
.
V5550L
13-teilig - Schlagnüsse lang
LPREIS
153.10
DTP inkl
102.32
.
DTP exkl
.
         95.00
          c Länge:82mm10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24
          V5550S
V5550L
   26
DAUERBRENNER 2022
ALLE PREISE IN CHF
   24   25   26   27   28